Projecten

Opvancentra wilde dieren 

In Nederland hebben we meer dan 80 opvangcentra voor wilde dieren waar vele duizenden vrijwilligers dag en nacht gewonde en zieke vogels, eekhoorns en andere wilde dieren verzorgen. Liselotte doet tijdens haar PhD bij de Universiteit Leiden onderzoek naar deze centra en hun vrijwilligers.                 

Preparateur

Naast haar PhD is Liselotte in opleiding tot preparateur bij Becky Desjardins, de preparateur van Naturalis Biodiversity Center. Dode dieren krijgen daar een tweede leven in de collectie van Naturalis waar ze nog honderden jaren voor onderzoek beschikbaar zijn. Liselotte prepareert elke woensdagmiddag in de zaal LiveScience!   

De Grachtwacht

Samen met collega-bioloog Auke-Florian Hiemstra zette ze De Grachtwacht op. Ze organiseren clean-ups met de Plastic spotter kanovloot en doen onderzoek naar het afval en de biodiversiteit in en om de grachten. In het brughuisje op de Marebrug in Leiden organiseren ze 24/7 gratis een raamexpositie.   

Schone Rivieren

Meer dan 1100 getrainde vrijwilligers onderzoeken binnen Schone Rivieren het afval op de oevers van grote rivieren als de Maas en de Waal. Liselotte doet onderzoek naar of de motivatie, houding en kennis verandert van deze rivierafvalonderzoekers. Op dit moment is ze druk bezig met het verwerken van de resultaten.

CanalCups

Duizenden plastic wegwerpbekers viste ze uit de grachten. Maar liefst 7000 de dag na Koningsdag. Door actie te voeren lukte het Liselotte en Auke-Florian om de gemeente Leiden over te laten stappen op herbruikbare statiegeldbekers Bekijk nu de documentaire van Alexander Schippers over CanalCups.

canalcups

Bioloop 

Tijdens haar studie biologie richtte ze zich op natuurinclusief bouwen. Ze ontwikkelde samen met twee andere studenten de Bioloop: een platform voor steile kades waar egels, katten en jonge watervogels goed uit het water kunnen klimmen en mensen fijn bij het water kunnen zitten. De eerste ligt inmiddels in Delft!